CHỌN PHÒNG THI DƯỚI ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI
Lưu ý quan trọng:
Mỗi môn thi được chia làm 2 phần. Để có kết quả đánh giá tổng quan năng lực, trình độ, HS cần làm hoàn chỉnh các phần trong đề thi.

  • Phần 1 (Bắt buộc): Đề thi theo cấu trúc của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Phần này yêu cầu HS bắt buộc hoàn thành, để có thể đánh giá được năng lực ở thời điểm hiện tại, xác định các vấn đề cần cải thiện trước kì thi chính thức.

  • Phần 2 (Không bắt buộc): Đề thi với các câu hỏi mở, vận dụng thực tiễn

Phần này dành cho HS có tư duy học hỏi, ưa khám phá và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Hoàn thành phần thi này, 100 bạn may mắn sẽ nhận được phần quà của BTC. Với những bài làm xuất sắc sẽ có cơ hội nhận học bổng H.A.S.

  • Tất cả HS tham dự thi thử sẽ được miễn đánh giá năng lực đầu vào khi ứng tuyển vào Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S

  • Với chương trình tích hợp THPT Việt- Úc, HS vẫn phải tham dự bài thi môn tiếng Anh theo hệ thức IELTS.

PHÒNG THI MÔN TIẾNG ANH (08:30 - 10:00, NGÀY 30/5/2021)

Phần 1(60 phút): Đề thi Tiếng Anh

(Cấu trúc theo đề của Sở GD&ĐT HN)

Bấm vào đây để làm bài

HOẶC quét mã QR bên dưới

Phần 2 (30 phút): Đề thi Tiếng Anh

(Theo cấu trúc H.A.S)

Bấm vào đây để làm bài

HOẶC quét mã QR bên dưới

PHÒNG THI MÔN LỊCH SỬ (10:00 - 11:30, NGÀY 30/5/2021)

Phần 1 (60 phút): Đề thi Lịch sử

(Cấu trúc theo đề của Sở GD&ĐT HN)

Bấm vào đây để làm bài

Hoặc quét mã QR bên dưới

Phần 2 (30 phút): Đề thi Lịch sử

(Theo cấu trúc H.A.S)

Bấm vào đây để làm bài

Hoặc quét mã QR bên dưới

PHÒNG THI MÔN TOÁN (13:30 - 16:30, NGÀY 29/5/2021)

Phần 1 (120 phút): Đề thi Toán

Bấm vào đây để làm bài

(Cấu trúc theo đề của Sở GD&ĐT HN)


Phần 2 (50 phút): Đề thi Toán

Bấm vào đây để làm bài

(Theo cấu trúc H.A.S)

PHÒNG THI MÔN NGỮ VĂN (8:30 - 11:30, NGÀY 29/5/2021)

Phần 1 (120 phút): Đề thi Ngữ văn

Bấm vào đây để làm bài

(Cấu trúc theo đề của Sở GD&ĐT HN)

Phần 2 (60 phút): Đề thi Ngữ văn

Bấm vào đây để làm bài

(Theo cấu trúc H.A.S)

LỊCH THI THỬ ONLINE VÀO 10, NGÀY 29-30/5/2021)